Sabiedriskā apspriešana

Rail Baltica trases ietekmes novērtējuma uz vidi (IVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana

15 Latvijas pašvaldībās, kuras skar trase, IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2015. gada 11. novembra līdz 11. decembrim.

Iedzīvotāji un pašvaldības no 11. novembra  iepazīties ar ziņojumu var novadu pašvaldību tīmekļa vietnēs, kā arī www.sam.gov.lv, www.railbaltica.info un www.environment.lv, kā arī klātienē sabiedriskajās apspriedēs, kas sāksies 19. novembrī.

IVN ziņojums: lasiet šeit

Papildus informāciju interesentiem būs iespējams saņemt vortālā www. railbaltica.info , detalizētākas atbildes, rakstot uz e-pastu: info@railbaltica.info vai zvanot uz informatīvo tālruni: 27577344

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

Salacgrīvas kultūras namā Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 19. novembrī plkst. 18

Ķekavas kultūras namā Gaismas ielā 17, Ķekavā, Ķekavas novadā 20. novembrī plkst. 18

Mārupes Kultūras namā Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā 21. novembrī plkst. 10

Bauskas 2. vidusskolas zālē Dārza ielā 9, Bauskā, Bauskas novadā 21. novembrī plkst. 17

Olaines kultūras centrā Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines novadā 23. novembrī plkst. 12

Sējas novada kultūras namā Loja Lojā, Sējas pagastā, Sējas novadā 23. novembrī plkst. 18

Radisson Blu Hotel Latvija zālē Omega 1 Elizabetes ielā 55, Rīgā 24. novembrī plkst. 18

Vangažu kultūras namā Gaujas ielā 12, Vangažos, Inčukalna novadā 25. novembrī plkst. 12

Salaspils novada domes zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī  25. novembrī plkst. 18

Zaķumuižas klubā Parka ielā 6, Zaķumuižā, Ropažu novadā 26. novembrī plkst. 12

Iecavas vidusskolas zālē Skolas ielā 37, Iecavā, Iecavas novadā 26. novembrī plkst. 18

Skultes kultūras integrācijas centrā Mandegās, Skultes pagastā, Limbažu novadā 27. novembrī plkst. 18

Garkalnes novada domes Lielajā zālē Brīvības gatvē 455, Rīgā 30. novembrī plkst. 12

Ulbrokas vidusskolā Vālodzēs, Stopiņu novadā 30. novembrī plkst. 17

Baldones kinoteātrī Daugavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā 1. decembrī plkst. 18

Limbažu, Sējas, Ropažu, Inčukalna, Garkalnes, Salaspils un Stopiņu novados sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiek vienlaikus ar Igaunijas–Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojumu no Sindi (Kilingi–Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai Rīgas TEC-2) apakšstacijām Latvijā 1B alternatīvas sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm.

Sabiedrība ar ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties:

LR Satiksmes ministrijā darba laikā Gogoļa ielā 3, Rīgā, tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv

Pilnsabiedrības RB Latvija tīmekļa vietnē www.railbaltica.info un SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment tīmekļa vietnē www.environment.lv

Baldones novada domē, Pārupes, Baldones pagastā, Baldones novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.baldone.lv

Bauskas novada administrācijā Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.bauska.lv

Garkalnes novada domē Brīvības gatvē 455, Rīgā darba laikā, tīmekļa vietnē www.garkalne.lv

Iecavas novada domē Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.iecava.lv

Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.incukalns.lv

Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas novadā, tīmekļa vietnē www.kekava.lv

Limbažu novada pašvaldībā Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.limbazi.lv

Mārupes novada domē Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.marupe.lv

Olaines novada pašvaldībā Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.olaine.lv

Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9, Rīgā darba laikā, tīmekļa vietnē www.riga.lv

Ropažu novada pašvaldībā Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.ropazi.lv

Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv

Salaspils novada domē Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.salaspils.lv

Sējas novada pašvaldībā, Jēņi, p/n Murjāņi, Sējas novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.seja.lv

Stopiņu novada domē Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.stopini.lv

Informācija par citām sabiedriskām vietām, kur var iepazīties ar IVN ziņojuma kopsavilkumu, publicēta www.railbaltica.info un www.environment.lv.

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu var iesniegt līdz 2015. gada 11. decembrim LR Satiksmes ministrijā, sūtot tos pēc adreses Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, (tālrunis 67028275, elektroniskā pasta adrese: kaspars.vingris@sam.gov.lv, tīmekļa vietne www.sam.gov.lv), un Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (tālrunis 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv).

Sabiedrisko apspriešanu laikā demonstrētās prezentācijas:

Kekava RB IVN zinojuma apspriesana

Bauska RB IVN zinojuma apspriesana

Marupe RB IVN zinojuma apspriesana

Olaine RB IVN zinojuma apspriesana

Salacgriva RB IVN zinojuma apspriesana

Baldone

Garkalne

Iecava

Incukalns

Ropazi

Salaspils

Stopini

Riga

Seja

Limbazi

Rail Baltica IVN ziņojuma sabiedrisko apspriežu protokoli

Baldone RB IVN zinojuma apspriesanas sanaksmes protokols
Garkalne RB IVN zinojuma apspriesanas sanaksmes protokols
Salacgriva-ivn-zinojuma-apspriesanas-protokols
Kekava-ivn-zinojuma-apspriesanas-protokols
Marupe-IVN-zinojuma-apspriesanas-sanaksmes-protokols      
Bauska IVN zinojuma apspriesanas protokols
Olaine IVN zinojuma apspriesanas sanaksmes protokols
Seja IVN zinojuma apspriesanas sanaksmes protokols
Riga IVN zinojuma apspriesanas sanaksmes protokols
Salaspils IVN zinojuma apspriesanas sanaksmes protokols
Incukalns IVN zinojuma apspriesanas sanaksmes protokols
Iecava IVN zinojuma apspriesanas sanaksmes protokols
Ropazi IVN zinojuma apspriesanas sanaksmes protokols
Limbazi IVN zinojuma apspriesanas sanaksmes protokols
Stopini IVN zinojuma apspriesanas sanaksmes protokols

Papildu sākotnējā sabiedriskā apspriešana Rail Baltica trim alternatīvām Mārupes un Salacgrīvas novadā:

VPVB lemums par IVN piemerosanu

Pazinojums pasvaldibam un VPVB 030915

Informācija par Rail Baltica papildus alternativam 310815

 

2015. gada februārī plānots veikt sākotnējo sabiedrisko apspriešanu visās pašvaldībās, kuras skar topošā Rail Baltica dzelzceļa līnija.

 • Pirms tās uzsākšanas tiks publicēti paziņojumi par paredzētās darbības sākotnējo sabiedrisko apspriešanu (paziņojums par sākotnējo apspriešanu) katras pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā un mājas lapā.
 • Individuāli tiks informēti tie nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru nekustamie īpašumi robežojas ar paredzētās darbības teritoriju, un norādīts, kur turpmāk būs pieejama informācija par paredzēto darbību un par iespēju piedalīties paredzētās darbības sabiedriskajā apspriešanā (sanāksmju norises laiki un vietas).
 • Jebkura persona ir tiesīga piedalīties un izteikt savus priekšlikumus sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs.

Šajā vietnē atradīsit arī informāciju par plānotajām un notikušajām sabiedriskajām apspriešanām.

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

(skat. zemāk pievienoto dokumentu)

Pazinojums par Rail Baltica sakotnejo sabiedrisko apspriesanu

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks:

 • Sējas novada kultūras namā “Loja”, Lojā, Sējas pagastā, Sējas novadā 2015. gada 23. februārī plkst. 11:00,
 • Salaspils novada domes Lielā zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā 2015. gada 23. februārī plkst. 18:00,
 • Iecavas kultūras namā, Rīgas ielā 18, Iecavā, Iecavas novadā, 2015. gada 24. februārī plkst. 12:00,
 • Olaines kultūras centrā, Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines pagastā, Olaines novadā 2015. gada 24. februārī plkst. 17:00,
 • Rīgas domes telpās, Brīvības ielā 266, Rīgā 2015. gada 25. februārī plkst. 18:00,
 • Ķekavas kultūras namā, Gaismas ielā 17, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2015. gada 26. februārī, plkst. 17.00,
 • Baldones kinoteātrī, Daugavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā 2015. gada 27. februārī plkst. 16:00,
 • Limbažu novada pašvaldības Lielā zālē, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā 2015. gada 2. martā plkst. 11:00,
 • Salacgrīvas kultūras namā, Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 2015. gada 2. martā plkst. 17:00,
 • Bauskas kultūras centrā, Kalna ielā 18, Bauskā, Bauskas novadā 2015. gada 3. martā plkst. 11:00,
 • Ulbrokas kultūras namā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā 2015. gada 4. martā plkst. 18:00,
 • Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Lielā zālē, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā 2015. gada 6. martā plkst. 17:00,
 • Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā 2015. gada 7. martā, plkst. 11.00,
 • Vangažu pilsētas kultūras namā, Gaujas ielā 12, Vangažos, Inčukalna novadā 2015. gada 9. martā plkst. 16:00,
 • Zaķumuižas klubā, Parka ielā 6, Zaķumuižā, Ropažu novadā 2015. gada 10. martā plkst. 17:00,
 • Garkalnes novada domē Mazā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā 2015. gada 11. martā plkst. 17:00.

Piedāvātie Rail Baltica trašu varianti IVN procesam un zemes vienību robežas, M 1:10 000 atrodami sadaļā Informācija- Ietekmes uz vidi novērtējums

 

Sākotnējo sabiedrisko apspriežu protokoli:

Salaspils sakotnejas sabiedriskas apspriesanas protokols

Seja sakotnejas sabiedriskas apspriesanas protokols

Iecava sakotnejas sabiedriskas apspriesanas protokols

Olaine sakotnejas sabiedriskas apspriesanas protokols

Kekava sakotnejas sabiedriskas apspriesanas protokols

Riga sakotnejas sabiedriskas apspriesanas protokols 25022015

Baldone sakotnejas sabiedriskas apspriesanas protokols

Limbazi sakotnejas sabiedriskas apspriesanas protokols

Salacgriva sakotnejas sabiedriskas apspriesanas protokols

Garkalne sakotnejas sabiedriskas apspriesanas protokols

Incukalns sakotnejas sabiedriskas apspriesanas protokols

Ropazi sakotnejas sabiedriskas apspriesanas protokols

Bauska sakotnejas sabiedriskas apspriesanas protokols

Riga sakotnejas sabiedriskas apspriesanas protokols 06032015

Marupe sakotnejas sabiedriskas apspriesanas protokols

Stopini sakotnejas sabiedriskas apspriesanas protokols

 Prezentācijas no sākotnējām sabiedriskajām apspriešanām novados

Piedāvājam iepazīties ar novados, kurus potenciāli varētu skart jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa Rail Baltica trase, sākotnējās sabiedriskajās apspriešanās rādītajiem prezentāciju materiāliem.

Par Rail Baltica projektu:
RailBaltica_nozime

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procesu:
IVN procedura

Prezentācijas novados:

IVN_Seja_23022015

IVN_Iecava_24022015

IVN_Kekava_26022015

IVN_Olaine_24022015

IVN_Salaspils_23022015