Rail Baltica divi trašu varianti

Pilnsabiedrības RB Latvija, kas veic Rail Baltica Latvijas posma detalizēto izpēti, vairāk nekā 40 eksperti, pamatojoties uz Lielbritānijas konsultāciju uzņēmuma  Aecom Ltd. pētījumu par Eiropas platuma (1435 mm) sliežu ceļa izbūves iespēju Rail Baltica koridorā, izvērtējuši vairāk nekā 50 iespējamos trases novietojuma variantus Latvijā, ietekmes uz vidi novērtējuma procesam piedāvājot šos divus trases variantus (skat.attēlā).

G150_RB_IVN-CT_Pamattrases_1mlj2