Tehniskie risinājumi

Piedāvājam iepazīties ar jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa šķērsprofiliem: 

1435 mm dzelzceļa šķērsprofils reljefa līmenī, ar vaļējo lietus ūdeņu novadīšanu
Šķērsprofils nr.1

1435 mm dzelzceļa šķērsprofils reljefa līmenī, ar lietus ūdens drenāžu

Šķērsprofils Nr.2

1435 mm dzelzceļa šķērsprofils uzbērumā, ar vaļējo lietus ūdeņu novadīšanu

Šķērsprofils nr.3

1435 mm dzelzceļa stacijas sliežu ceļi ar peroniem

šķērsprofils nr.4

1435 mm dzelzceļš savietots ar maģistrālo autoceļu vienā transporta koridorā

dzelzceļš ar maģistrālo autoceļu

1435 mm dzelzceļš savietots ar maģistrālo autoceļu un uzbrauktuvi satiksmes mezglam vienā transporta koridorā

dzelzceļš un maģistrālais autoceļš

1435 mm divceļu līnija un 1520 mm vienceļa līnija uz vienas zemes klātnes

Dzelzceļi kopā