Kartes

Rail Baltica trases novietojums Latvijas teritorijā
RB trases novietojums Latvijas teritorijaa

Ietekmes uz vidi novērtējuma  (IVN) ziņojuma kartes

IVN_karte_Salacgriva_Limbazi
IVN_karte_Salacgriva_Limbazi (2)
IVN_karte_Seja_Incukalns
IVN_karte_Ropazi_Stopini_Salaspils_Kekava
IVN_karte_Baldone_Iecava
IVN_karte_Bauska
IVN_karte_Riga_Stopini_Marupe
IVN_karte_Olaine_Kekava

Google Map kartē apskatāmas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica akceptētā trase. 
Karte pieejama: https://goo.gl/zKdxRJ

Kartē redzams sliežu ceļu klātnes novietojums un 60 m platās nodalījuma joslas koridors, kā arī plānotās 330 kV elektropārvades augstsprieguma līnijas novietojums (Latvijas-Igaunijas 3. starpsavienojums) un plānotās 110KV elektropārvades līnijas novietojums (Limbažu un Salacgrīvas novados).