Nerijus Kaučikas (Nerijus Kaučikas)

Nerijus KaucikasNerijus Kaučikas (Nerijus Kaučikas), Lietuvas Transporta un Komunikāciju ministrijas pārstāvis

nerijus.kaucikas@sumin.lt

N. Kaučikas ir liela pieredze transporta nozarē. Līdz 2015. gada jūlijam viņš bija Lietuvas Transporta un sakaru ministrijas Inovāciju un attīstības nodaļas vadītājs. Šajā amatā viņš bija atbildīgs par Eiropas savstarpējā transporta tīkla (TEN-T) galveno koridoru attīstības, kā arī Lietuvas Inteliģento transporta sistēmu politikas saskaņošanu, elektromobilitātes programmas un intermodālā transporta un ES stratēģiju saskaņošanu. Iepriekš Kaučikas četrus gadus (2011.-2014. g.) uzkrāja pieredzi, būdams transporta atašejs Eiropas Savienībā, pārstāvot Lietuvas pozīciju ES struktūrās saistībā ar intermodālā un sauszemes transporta nozari, turklāt viņš bija atbildīgs par sadarbību ar sabiedriskajām un uzņēmējdarbības asociācijām un iestādēm, kas atrodas Briselē. Lietuvas prezidentūras ES Padomē laikā viņš pildīja ES Padomes Sauszemes transporta darba grupas vadītāja pienākumus. Pirms tam viņš bija Lietuvas Transporta un sakaru ministrijas Transporta politikas nodaļas vadītājs.