Mantas Kaušilas (Mantas Kaušylas)

mantas kayšilasMantas Kaušilas (Mantas Kaušylas), AECOM Infrastructure & Environment UK struktūrvienības  attīstības direktors

mantas.kausylas@aecom.com

Kaušilas ir vairāk nekā 10 gadu profesionāla pieredze infrastruktūras (transportēšanas, atkritumu apsaimniekošanas, enerģijas, elektrostaciju) projektos, IT sistēmu ieviešanā, risku sistēmas ieviešanā, uzņēmuma resursu plānošanā, vides ietekmes vērtēšanā un stratēģiskajā vides vērtēšanā (gaisa kvalitātes modelēšana, augsnes, ūdens kvalitātes modelēšana, trokšņa modelēšana) un projektu vadībā, priekšlikumu sagatavošanā, klientu piesaistē, stratēģijas un uzņēmējdarbības plānošanā, darba snieguma vadībā, procesu tehniskajā pārveidē un pārstrukturēšanā, darba grupu izveidē.