Indreks Oravs (Indrek Orav)

Indrek OravIndreks Oravs (Indrek Orav), Rail Baltic Estonia valdes loceklis

indrek.orav@mkm.ee

Indreks Oravs vada uzņēmumu Rail Baltic Estonia, kas ir atbildīgs par dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanu Igaunijā. Uzņēmums Rail Baltic Estonia pārstāv Igaunijas intereses Baltijas valstu kopuzņēmumā RB Rail AS, kas izveidots nozīmīgā dzelzceļa projekta īstenošanai un mārketingam. No 2004. līdz 2009. gadam Indreks Oravs strādāja Igaunijas dzelzceļa uzņēmumā (Estonian Railways), bija viens no tā direktoriem, kā arī valdes loceklis. Indreks ir ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnē Tartu Universitātē un grādu diplomātijā un starptautiskajās attiecībās Igaunijas Diplomātijas skolā.