Edgars Pastars

Edgars Pastars (port.)Edgars Pastars, konsultants zvērinātu advokātu birojā Borenius

edgars.pastars@borenius.lvViens no atzītākajiem un respektētākajiem valsts tiesību ekspertiem Latvijā, specializējies konstitucionālajās tiesībās (arī cilvēktiesībās), administratīvajās tiesībās, administratīvajā procesā, kā arī juridiskajā tehnikā normatīvo aktu izstrādāšanā, tiesvedībā konstitucionālajā un administratīvajās tiesās un iestādes vadības juridiskajos aspektos. 
Pildot juridiskā padomnieka pienākumus Latvijas Republikas Saeimas Juridiskajā birojā, nodrošinājis Saeimas pārstāvību Satversmes tiesā. Veicis arī dažāda līmeņa administratīvās vadības pienākumus, strādājot Valsts prezidenta kancelejā, kā arī juridisko ekspertīzi Izglītības un zinātnes ministrijā. Piedalījies vairāku būtisku likumu vai to grozījumu izstrādē, piemēram, ES struktūrfondu un Kohēzijas fondu darbību regulējošo likumu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma, Attīstības plānošanas sistēmas likuma, Būvniecības likuma, Iesniegumu likuma, Informācijas tehnoloģiju drošības likuma sagatavošanā un pieņemšanā. Ir vairāku nozīmīgu grāmatu līdzautors konstitucionālo tiesību jomā.