Starptautiska konference “Top Rail Baltica dzelzceļš”

Rīgā, Dzelzceļa muzejā (Uzvaras bulvāris 2A) 2015. gada 23. septembrī no plkst. 11 līdz 15 notika starptautiska konference „Top Rail Baltica dzelzceļš” par sasniegto progresu ātra, droša un videi draudzīga dzelzceļa savienojuma ar Eiropu Rail Baltica veidošanā, par  trases novietojumu un projekta realizācijas gaitu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Konferencē ar prezentācijām piedalījās trīs Baltijas valstu dažādu nozaru speciālisti, kuri plāno konkrēto trases novietojumu, veido ekonomisko ieguvumu aprēķinus, pēta un veido iespējamo kompensāciju mehānismus iedzīvotājiem, attīsta nozīmīgu Rail Baltica pieturu projektus – stacijas un loģistikas centrus. Konferences noslēgumā – paneļdiskusija „Aktuāli jautājumi nākotnes risinājumiem”.

Paneļdiskusijas moderators Neils Balgalis, RB Latvija.

Konferences darba valoda: latviešu ar tulkojumu angļu valodā.

Konferences programma

Konferencē uzstāsies: 

Edgars Pastars (port.)Edgars Pastars, konsultants zvērinātu advokātu birojā Borenius

edgars.pastars@borenius.lvVairākPrezentēs pētījumu „Taisnīgas atlīdzības noteikšanas par nekustamajiem īpašumiem, kas nepieciešami un atsavināmi sabiedrības vajadzībām, un par zaudējumiem īpašumiem, kas ir netieši skarti un kam radušies saimnieciskās darbības ierobežojumi, vai netiešie zaudējumi transporta infrastruktūras projekta īstenošanas rezultātā”.

Prezentācija:Edgars Pastars

 

Arnis Kakulis
Arnis Kākulis, AECOM Baltijas reģiona direktors

arnis.kakulis@aecom.com

Vairāk

Prezentācijas tēma: Rail Baltica pieturas Latvijā – intermodālais kravu terminālis un multimodālais pasažieru mezgls.

Prezentācijā sniegsim informāciju par:
* Rail Baltica kravas apjomu prognozēm;
* Loģistikas centru perspektīvo atrašanās vietu valsts transporta tīklā;
* Funkcijām, kuras varētu atrasties loģistikas terminālā;
* Iedzīvotāju mobilitāti un transporta plūsmu ap Rīgas centrālo staciju;
* Dzelzceļa stacijas iespējamo vilcienu kustības optimizāciju;
* Pilsētvides ietekmi šim transporta mezglam, un tās potenciālo pozitīvu iespaidu Rīgas nākotnes attīstībai.

Prezentācija: Arnis Kākulis

 

Nauris KlavaNauris Kļava, Ernst & Young Baltic vadības konsultāciju departamenta direktors

Nauris.Klava@lv.ey.com

Vairāk

Prezentācijas tēma: Rail Baltica projekta ekonomiskie ieguvumi Latvijas tautsaimniecībai
. Prezentācijas laikā tiks ieskicēta Rail Baltica ietekme uz pārvadājumu nozari, kā arī Rail Baltica ieguvumi un izmaksas.

 

Informē par "Rail Baltica" sabiedriskās apspriešanas rezultātiem

Neils Balgalis, pilnsabiedrības RB Latvija telpiskās plānošanas eksperts

neils@grupa93.lvVairākPrezentācijas tēma: Vides, sabiedrības un ekonomisko interešu līdzsvarošana Rail Baltica trases plānošanas procesā.

 Prezentācijas laikā tiks runāts par Rail Baltica tehniskajiem risinājumiem, sarežģītajām vietām Latvijā, par iedzīvotāju līdzdalību trases plānošanā, kā arī par vides aspektu risinājumiem.

Prezentācija: Neils Balgalis

 

Indrek OravIndreks Oravs (Indrek Orav), Rail Baltic Igaunija valdes loceklis

indrek.orav@mkm.ee

Vairāk

Prezentācijas tēma: Rail Baltica projekta gaita Igaunijā

Prezentācijas laikā tiks apskatīti šādi jautājumi:
– pilsoņu un valsts ekonomikas ieguvums,
– sociālekonomiskais ieguvums,
– iespējas, ko Rail Baltica sniedz reģionam,
– lielākās grūtības un riski projekta īstenošanas laikā.

Prezentācija: Indrek Orav

Screen Shot 2015-09-16 at 14.37.17Andress Lindemans (Andres Lindemann), Igaunijas Ekonomikas un komunikāciju ministrijas pārstāvis

andres.lindemann@mkm.ee

Vairāk

Prezentācijas tēma: Rail Baltica projekta gaita Igaunijā

Prezentācijas laikā galvenā uzmanība tiks pievērsta šādiem jautājumiem:
Rail Baltica projekta vēsture Igaunijā kopš 2012. gada,
– tehniskās iespējas un līdzšinējie sasniegumi,
– pieredze un turpmākās attīstības jautājumi.

Prezentācija: Andres Lindemann

 

Nerijus KaucikasNerijus Kaučikas (Nerijus Kaučikas), Lietuvas Transporta un Komunikāciju ministrijas pārstāvis

nerijus.kaucikas@sumin.lt

Vairāk

Prezentācijas tēma: Projekta Rail Baltica nozīme Lietuvai

Prezentācijā tiks apskatīta Lietuvas pieeja guvumiem, līdzšinējam progresam un grūtībām, kas saistās ar Rail Baltica projektu.
– Guvumi ir milzīgi un dažkārt grūti aprēķināmi. Tie ir saistīti ne tikai ar ekonomiku.
– Lietuvā divus gadus tiek uzstādīts 1435 mm platuma sliežu ceļš. Nākamo gadu laikā notiks projektēšana, plānošana un būvniecība.
– Izaicinājumi — iekšzemes, ārējie, politiskie, sakaru.

Prezentācija: Nerijus Kaučikas

 

Mantas Kaušilas (Mantas Kaušylas), AECOM Infrastructure & Environment UK struktūrvienības  attīstības direktors

mantas.kausylas@aecom.com

Vairāk

Prezentācijas tēma: Rail Baltic dzelzceļa plānošana Lietuvā

Prezentācijas laikā tiks apskatīti šādi jautājumi:
– plānošanas galvenie etapi, mērķi un aspekti, stratēģiskais vides novērtējums, vides
ietekmes novērtējums,
– plānotā dzelzceļa un galveno objektu (staciju, depo utt.) prezentēšana,
– problēmas un secinājumi.

Prezentācija: Mantas Kaušylas