Interesentiem par Rail Baltica projektu – jauns informatīvais tālrunis

Lai palīdzētu vieglāk atrast informāciju iedzīvotājiem, kuri interesējas par jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma projekta Rail Baltica trases izveides gaitu,  sācis darboties jauns informatīvais tālrunis 22177238. Zvanot uz šo numuru darba dienās no plkst. 9 līdz plkst. 18, interesenti iegūs norādes, kur meklēt viņus interesējošo informāciju.

Jāpiebilst, ka līdz šim strādājošais informatīvais tālrunis apliecināja, ka saziņai un konkrētu situāciju skaidrojumam tam ir būtiska loma. Tāpēc atgādināsim, ka līdztekus tām vietnēm, kur jau ir atrodama informācija par projektu (tīmekļa vietnēs www.sam.gov.lv, http://railbaltica.info/, www.vpvb.gov.lv/ivn/projekti, www.environment.lv, kā arī pašvaldību tīmekļa vietnēs), joprojām ir iespējams izmantot arī informatīvo tālruni.
Jāpiebilst, ka joprojām sev interesējošos jautājumus varat atrast un uzdot arī internetā http://railbaltica.info/, kur ir atrodama apkopota informācija gan par trases izveides gaitu, notikušajām sabiedriskajām apspriedēm un trases pētnieku – pilnsabiedrības RB Latvija izstrādātie trašu varianti konkrēto novadu kartogrāfiskajos un vizuālajos materiālos u.c. aktuālā informācija, kas skar Rail Baltica projekta gaitu.
Jau ziņots, ka Rail Baltica projekts paredz jaunas 1435 mm jeb Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas izbūvi Baltijas  valstīs, lai ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu – Rīgu – Kauņu – Varšavu – Berlīni.
Rail Baltica projekts ietver: pamattrases būvniecību Latvijas teritorijā no Igaunijas-Latvijas robežas šķērsojuma Salacgrīvas novadā līdz Latvijas-Lietuvas robežas šķērsojumam Bauskas novadā, šķērsojot Daugavu pie Saulkalnes, cauri Rīgai, nodrošinot Rail Baltica pieslēguma izbūvi Starptautiskajai lidostai „Rīga”, Daugavas labā un kreisā krasta ostas infrastruktūrai, kā arī citas saistītās infrastruktūras (kravu un pasažieru termināli, apkopes punkts, depo u.c.) būvniecību, Rail Baltica energoapgādes būvniecību, kā arī citas infrastruktūras pārbūvi šķērsojumu vietās (ceļi, gāzes vadi u.c.).
Rail Baltica dzelzceļa līnija plānota kā elektrificēta divceļu līnija, kas paredzēta gan pasažieru, gan kravas vilcienu kombinētajai satiksmei. Rīgas pilsētā un Starptautiskajā lidostā „Rīga” ir paredzēts izbūvēt Rail Baltica starptautisko vilcienu pasažieru terminālu, bet Salaspils novadā (Saulkalnē) – multimodālu kravu termināli. Dzelzceļa pamattrases garums ir aptuveni 260 km. Projektētais dzelzceļa līnijas maksimālais ātrums ir 240 km/h.