Ietekmes uz vidi novērtējums

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI
(2015. gada novembris)

Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiek no 2015. gada 11. novembra līdz 2015. gada 11. decembrim.

Paziņojums par IVN ziņojuma sabiedrisko apspriešanu pieejams šeit: Pazinojums

IVN ziņojums, ziņojuma pielikumi un kartes skat. šeit: IVN ziņojums

Pārskats par IVN ziņojumā veiktajiem labojumiem un papildinājumiem pieejams šeit.

Rail Baltica trases rekomendējamais variants:
RB_Rekomendetais_variants