Ietekmes uz vidi novērtējums

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI
(2015. gada novembris)

Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika no 2015. gada 11. novembra līdz 2015. gada 11. decembrim.

Paziņojums par IVN ziņojuma sabiedrisko apspriešanu pieejams šeit: Pazinojums

IVN ziņojums: lasiet šeit

Rail Baltica trases rekomendējamais variants:
RB_Rekomendetais_variants