Informācija interesentiem par sabiedrisko apspriešanu

Šobrīd ir apstiprināts jaunbūvējamā Rail Baltica dzelzceļa trases sabiedriskās apspriešanas grafiks. Visu informāciju par sabiedrisko apspriešanu un detalizētas kartes  interesenti no 13. februāra varēs atrast  šajā interneta vietnē, sadaļā Sabiedriskā apspriešana.