Atsavinot īpašumu Rail Baltica vajadzībām, hipotekārais kreditors nevarēs prasīt atlikušās kredīta summas atmaksu

Nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām nevarēs izmantot kā pamatojumu, lai hipotekārais kreditors kredītņēmējam prasītu pilnu atlikušās parāda summas samaksu vai uzskatītu to par saistību pārkāpumu. To paredz Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā, ziņo lsm.lv.

Likumā iestrādātie grozījumi ir vērsti gan uz nekustamā īpašuma labprātīgas, gan piespiedu atsavināšanas gadījumiem.
Šie likuma grozījumi pieņemti tāpēc, lai būtu sakārtota likumdošana dažādu lielu projektu īstenošanas laikā, tostarp, realizējot Rail Baltica dzelzceļa līnijas izveidi, skaidro lsm.lv. Jau ziņojām, ka Eiropas sliežu platuma dzelzceļa projekta Rail Baltica sabiedriskās apspriešanas laikā pērn rudenī daudzi iedzīvotāji interesējās par to, kā tiks rasts risinājums gadījumos, ja topošā dzelzceļa līnija skar īpašumu, par kuru tiek maksāts hipotekārais kredīts.
Līdz 14. aprīlī Saeimā pieņemtajiem likuma grozījumiem, sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums neparedzēja skaidru regulējumu, īpaši gadījumos, ja īpašums tiek atsavināts pilnā apmērā un tas kalpo kā vienīgais kreditora saistības nodrošinājums labprātīgas atsavināšanas gadījumā.
Līdzšinējā likumdošana pieļāva arī situācijas, ka banka par ieķīlātā nekustamā īpašuma atsavināšanu uzzina tad, kad valsts institūcija vēlas nostiprināt savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā. Līdz šim praksē institūcijas, kas veic īpašumu atsavināšanu, sadarbojās ar kredītiestādēm, nepieciešamības gadījumā aicinot iesaistīties atsavināšanas procesā, lai gan likuma redakcija institūcijām šādu pienākumu neparedzēja.
Likuma izmaiņas noteiks hipotekārā kreditora iesaistes kārtību nekustamā īpašuma atsavināšanas procesā, visos gadījumos informējot kreditoru par atsavināšanas nepieciešamību, kā arī iesaistot to atlīdzības sadales procesā.
Nekustamā īpašuma īpašniekam un kreditētājam būs iespēja vienoties par institūcijas noteiktās atlīdzības sadali, valsts institūcijai neiesaistoties kreditora prasījuma izvērtēšanā vai parāda atlikuma noteikšanā. Ja vienošanās starp abām pusēm par atlīdzības sadali tomēr netiks panākta, atlīdzība par atsavināmo nekustamo īpašumu tiks deponēta zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā uz trīs gadu termiņu. Tās izmaksa būs iespējama, kad tiks saņemta pušu vienošanās par atlīdzības sadali.
Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā stāsies spēkā šī gada 1.jūnijā.